Dofinansowanie

 "Termomodernizacja budynku kościoła i plebanii Parafii pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w miejscowości Sadkowice 45"

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku kościoła i plebanii Parafii pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w miejscowości Sadkowice 45” uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  - środki udostępnione przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego  pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

www.zainwestujwekologie.pl

Wartość ogólna zadania to 1 651 727 PLN, w tym:

- dotacja WFOŚiGW w Łodzi (środki udostępnione przez NFOŚiGW): 1 486 554 PLN,
- środki własne: 165 173 PLN

Zakres zadania:

- przygotowanie projektu (wykonanie audytu energetycznego ex-ante, inwentaryzacja budynków przeprowadzona przez przyrodnika, opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku plebanii, opracowanie projektu budowlanego dla budynku kościoła, opracowanie dokumentacji przetargowej),
- koszty zarządzania (nadzór inwestorski),

- prace zasadnicze dotyczące budynku kościoła (modernizacja poszycia i więźby dachowej nad nawą główną, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, zakup i montaż pompy ciepła, wykonanie ogrzewania podłogowego, system zarządzania energią, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej),

- prace zasadnicze dotyczące budynku plebanii (docieplenie podłogi na gruncie, docieplenie dachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, zakup i montaż pompy ciepła, wykonanie ogrzewania podłogowego, system zarządzania energią, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej),

- roboty towarzyszące (przystosowanie pomieszczeń dla modernizacji kotłowni, zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu użytkowania po zakończeniu robót, zabezpieczenie budynków przed zasiedzeniem przez ptaki i nietoperze, kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptaków i nietoperzy),

- odbiór przedsięwzięcia (wykonanie audytu energetycznego ex-post).

 

data publikacji: 27.09.2019 r.
opublikował: ks. Maciej Mroczkowski
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.
Projekt i wykonanie: Tomasz Żaczkiewicz© 2012-2020 Parafia pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach.Odwiedzin: 646724.